سیستم سویچینگ برای کمربند ایمنی Switching System for safety belt

سیستم سویچینگ برای کمربند ایمنی با قابلیت تشخیص و هشدار به سرنشین

 

Power Decline redressing system in cars with ability of detect and hazard to the passengers.

 

 

ایده اولیه این اختراع به دلیل مرگ و میر بالای مردم در تصادفات رانندگی در کشور به ذهن من خطور کرد. طبق آمارها حدود 75% از مرگ و میر ناشی از تصادفات به دلیل نبستن کمربند ایمنی بود. این اختراع در مسابقات جوان خوارزمی رتبه اول استان تهران را کسب و در نمایشگاه بین‌المللی اختراعات کره جنوبی ISIE 2006 مدال برنز را کسب نمود. مدار طراحی شده در این اختراع قابلیت تشخیص تعداد سرنشینان و هشدار به سرنشین برای بستن کمربند را دارا می‌باشد که در صورت نبستن کمربند اتومبیل روشن نمی‌شود.

 

The idea of this patent at first came to my mind when I read about numbers of death in car accidents in my country, based on resources approximately 75% of death in car accident is related to unfasten seat-belts. This patent won the first place in Tehran Khwarizmi festival in 2005 and bronze medal in south Korea Invention festival ISIE 2006. The circuit can detect each passenger seat and warn them to fasten their seat belts, besides the engine won’t start with unfasten seat belts.