پژوهش‌ها و اختراعات ‌‌Research and Patnets

In this Section you can find my research and patents special webpages:

 

در این قسمت صفحات اختصاصی اختراعات و پژوهش‌های انجام شده من را می‌توانید مشاهده کنید:

 

 

1-سیستم سویچینگ برای کمربند ایمنی با قابلیت تشخیص و هشدار به سرنشین

 

1-Switching System for safe belt with ability of hazard and detection to passengers

 

 

2-سیستم جبران افت برق رسانی در هنگام استارت

 

 

 

 

 

3- سیستم هوشمند برق اضطراری برای چراغ‌های راهنمایی:

3-Smart Red Light UPS System

 

 

 

 

 

 

 

4- پژوهش بر روش‌‌های جدید مسیر‌یابی ذرات میکرو و نانو با استفاده از الگوریتم‌های مسیریابی آزمایشگاه رباتیک و نانو رباتیک دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

4-Research on path planning of microand nano particles by using Path Planning algorithm at Mechanic Campus IUST Robotic and Nano Robotic Lab

 

5-طراحی دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی AFM

5-Design of atomic force microscopy AFM

 

 

 

 

 

6- پژوهش برای طراحی سیستم‌های کنترل پیشرفته خودرو و اتومبیل خودران

6-Research for designing advanced vehicle control systems and autonomous vehicles